+48 531 386 326
sekretariat@odntarget.pl

Strona główna

Opinie

Co mówią nasi klienci

Od maja 2017 roku Zespół Szkół im.Unitów Podlaskich w Wohyniu współpracuje z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli TARGET Agnieszka Cieplik. W ramach współpracy nauczyciele naszej szkoły korzystali ze szkoleń firmy w zakresie kodowania na wczesnoszkolnym etapie kształcenia oraz z kursu języka angielskiego przygotowującego do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia prowadzili trenerzy o wysokich kwalifikacjach, zaangażowani w proces nauczania. Materiały szkoleniowe spełniały oczekiwania osób uczących się, pozwalały również na samodzielne doskonalenie przedmiotu. Działania ze szkołą koordynował Pan Sebastian Świącik, zawsze zaangażowany w rozwiązanie problemu, dyspozycyjny, merytorycznie przygotowany do wyjaśniania wszystkich wątpliwości, z wysoką kulturą i uczciwością daleko wykraczającą poza zwykłe ramy obowiązków służbowych. Czas współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli TARGET Agnieszka Cieplik, wspomniany przez pryzmat doświadczeń związanych z osobą Pana Sebastiana Świącika, zapadnie nam głęboko w pamięci jako przykład profesjonalizmu połączonego z wielkim poszanowaniem drugiego człowieka i jego interesów, transparentności działań i słów.

Anna Teresa Kowalczyk

Dyrektor Zespołu Szkół im.Unitów Podlaskich w Wohyniu

Z przyjemnością chciałabym zarekomendować Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli TARGET Agnieszka Cieplik z Rokietnicy, jako firmę świadczącą usługi językowe. Dzięki NODN TARGET Agnieszka Cieplik mamy możliwość zdobycia niezbędnych kwalifikacji do wprowadzenia j. angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Przedstawiciel firmy Pan Sebastian Świącik zapewnił sprawny przepływ informacji. Współpraca z Panem Sebastianem przebiegła w sposób profesjonalny i bezproblemowy.

mgr Zuzanna Matuszewska

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Myszkowie

W dniu 24.06.2017r. 7 nauczycieli naszego przedszkola uczestniczyło w szkoleniu „Kodujące dziecko”, czyli skuteczne sposoby wczesnej nauki programowania. Działania szkoleniowe w pełni odpowiadały przedstawionemu wcześniej programowi i były dostosowane do potrzeb nauczycieli edukacji przedszkolnej. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej, realizowanej w formie warsztatów. Obie części spełniły oczekiwania uczestników – zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wiedza i umiejętności zdobyte przez nauczycieli z pewnością będą wykorzystywane w pracy naszej placówki. Polecam innym placówkom przedszkolnym korzystanie z usług NODN TARGET Agnieszka Cieplik.

Teresa Bednarska

Dyrektor Przedszkola nr 5 w Myszkowie

Współpracę z Panem Sebastianem Świącikiem – Regionalnym Kierownikiem ODN Target Agnieszka Cieplik podjęłam w styczniu 2017 roku. Współpraca obejmowała działania związane z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego pracowników oraz organizację kursów i szkoleń. Pan Sebastian Świącik jest osobą otwartą, komunikatywną i bardzo zaangażowaną w podejmowane działania. Swoją pracę wykonuje w sposób rzetelny i profesjonalny. W sytuacjach problemowych potrafi szybko znaleźć rozwiązanie, zawsze służy pomocą. Mam nadzieję na dalszą współpracę z Panem Sebastianem i w pełni odpowiedzialnie polecam innym.

Ewa Gubała

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 130 w Krakowie
Skontaktuj się z nami

Zainteresowany szkoleniami?